Cờ Trung Đại phiên bản rút gọn (mini-medChess)

Cờ Trung Đại phiên bản rút gọn (mini-medChess) sử dụng các quân cờ và áp dụng luật chơi hoàn toàn tương tự giống như cờ Trung Đại phiên bản đầy đủ (medChess).

Bàn cờ Trung Đại là một hình chữ nhật nằm dọc, có 10 hàng ngang và 8 cột dọc, chia thành 80 ô vuông.


Hotline tư vấn: 0819777837
Zalo