Quân Sỹ (Brave Bishop)

Cờ Vua có quân Sỹ (Bishop), còn cờ Trung Đại (medChess - medieval chess) thì có quân Sỹ quả cảm (Brave Bishop). Bạn sẽ hiểu tại sao quân Sỹ lại cần phải Quả cảm sau khi chơi cờ Trung Đại medChess.
Cách đi xéo tỷ lệ 1:1 của Sỹ tuy không thể giới hạn không gian di chuyển của Vua như Xa. Nhưng, thật kỳ diệu, Sỹ lại có thể đi xuyên qua đội hình Chốt thủ chéo, trong khi Xa lại không thể vượt qua đội hình Chốt thủ chéo như Sỹ. Ưu điểm này giúp khẳng định giá trị của quân Sỹ trên bàn cờ.
Khác với cách đi thẳng dễ nhìn, mà vốn thể hiện sự Thẳng thắn & Trực diện. Cách đi xéo tỷ lệ 1:1, tuy hơi khó nhìn, nhưng lại thể hiện sự Khéo léo & Tinh vi, pha lẫn chỉ một chút Phức tạp, nếu biết cách sử dụng sẽ thấy được Hiệu quả của Sỹ trên bàn cờ.
Sỹ quả cảm (Brave Bishop) ở cờ Trung Đại medChess tuy có yếu tố Quả cảm nhưng vẫn không làm mất đi tính xéo đặc thù mà nó được thừa hưởng từ Sỹ (Bishop) của cờ Vua.
Với vai trò của Sỹ trong thực tiễn, cùng với vai trò & đặc tính của nước đi xéo tỷ lệ 1:1 của Sỹ trên bàn cờ, đã trở thành biểu tượng cho Mưu lược, Mưu trí, sự chú trọng đến Kế sách, sự Khôn ngoan hơn là Sức mạnh hay Quả cảm đơn thuần.

Hình đăng bên dưới minh họa cách đi của quân Sỹ quả cảm (Brave Bishop):
- Dấu '+' là nước "di chuyển".
- Dấu 'X' đè lên quân cờ là nước "ăn quân" & quân Sỹ quả cảm đến thay chỗ quân cờ bị ăn.
- Quân Sỹ quả cảm thu hồi quân Đạn khác màu bằng phương thức “ăn quân”.
- Quân Sỹ quả cảm không thể thu hồi quân Đạn cùng màu.

* Sự hoàn thành đạt được bên cạnh những ngoại lệ.


Hotline tư vấn: 0819777837
Zalo