Quân Vua (King)

Trong cờ Vua & cờ Trung Đại medChess - medieval chess (đầy đủ & rút gọn), sức mạnh của quân Hậu như vậy có vẻ như là một sự Bất hợp lý hoặc Phi lý hay Vô lý.
Tuy nhiên, Cờ không chỉ có tính Biểu tượng mà còn có tính Ẩn dụ & Hoán dụ & Đa nghĩa & Đa hình.
Nếu Hậu chính là Vua, và Vua chính là Hậu, vậy có hợp lý hơn? Tình trường có quan trọng hơn chiến trường?

Hình đăng bên dưới minh họa cách đi của quân Vua:
- dấu '+' là nước "di chuyển".
- dấu 'X' đè lên quân cờ là nước "ăn quân" & Vua đến thay chỗ quân bị ăn.
- quân Vua thu hồi quân Viên đạn khác màu bằng phương thức “ăn quân”.
- quân Vua không thể thu hồi quân Viên đạn cùng màu.

* Sự hoàn thành đạt được bên cạnh những ngoại lệ.


Hotline tư vấn: 0819777837
Zalo