Quân Xa (Rook)

Trong các thể cờ thuộc hệ cờ Vua (Chess), mà trong đó có cờ Trung Đại (medChess - medieval chess), đối với người chơi cờ, cách đi thẳng dọc - ngang là cách đi dễ nhận biết nhất trên bàn cờ so với cách đi xéo tỷ lệ 1:1 của Sỹ và cách đi xéo tỷ lệ 2:3 của Mã.
Cách đi thẳng ngang - dọc rất dễ nhìn trên bàn cờ thể hiện tính đơn giản (thẳng thắn & trực diện) mà hiệu quả (khả năng giới hạn được không gian di chuyển của Vua, trong khi cách đi xéo tỷ lệ 1:1 & 2:3 không làm được điều này).
Cách đi thẳng ngang - dọc đã được chứng minh là dễ thao túng và đầy sức mạnh trên bàn cờ.
Và đặc tính đó của nước đi thẳng ngang - dọc trên bàn cờ trở thành biểu tượng cho Dũng khí, Quả cảm, sự chú trọng đến Sức mạnh đơn thuần hơn là Mưu lược phức tạp (hữu dũng vô mưu).

Hình đăng bên dưới minh họa cách đi của quân Xa (Rook):
- Quân Xa ở cờ Trung Đại, cờ Vua, và cờ Tướng có cách đi hoàn toàn giống nhau.
- Dấu '+' là nước "di chuyển".
- Dấu 'X' đè lên quân cờ là nước "ăn quân" & quân Xa đến thay chỗ quân cờ bị ăn.
- Quân Xa thu hồi quân Đạn khác màu bằng phương thức “ăn quân”.
- Quân Xa không thể thu hồi quân Đạn cùng màu.

* Sự hoàn thành đạt được bên cạnh những ngoại lệ.


Hotline tư vấn: 0819777837
Zalo