Cờ Trung Đại phiên bản đầy đủ (medChess)

Cờ Trung Đại (medChess – Medieval Chess) là một thể loại cờ mới được phát triển dựa trên chủ yếu là cờ vua (chiếm 60%), và một phần cờ tướng (chiếm 20%). Do vậy, những ai đã am hiểu về cờ vua sẽ dễ dàng nắm bắt cờ Trung Đại nhanh hơn so với những ai chỉ am hiểu về cờ tướng.

Trung Đại có nghĩa là Thời kỳ Trung Cổ, là một trong 4 thời đại lớn (Cổ đại, Trung đại, Phục hưng, và Hiện đại) của Lịch sử Châu Âu nói riêng và Lịch sử thế giới nói chung.


Hotline tư vấn: 0819777837
Zalo