Mã xanh tung hoành

Tiếp theo kỳ trước.
    Tin điệp báo thông báo cho Đỏ biết rằng: Xanh đang cố gắng tìm cách tiêu diệt Chốt đỏ G5, để Xanh mở toang cửa ngõ ô cờ F4 mà đang bị trấn giữ bởi Chốt đỏ G5, nhằm khai thông đường chéo chiến lược dẫn vào khoảng trống đất của bên Đỏ. Vì vậy, Đỏ cũng đã tập trung hết binh lực phòng thủ cho Chốt đỏ G5. Nhưng Đỏ đã không ngờ trúng phải kế "dương Đông kích Tây" của Xanh.
    Trong khi Đỏ đang tập trung toàn lực để hỗ trợ cho Chốt đỏ G5, thì đã để cho sân nhà trống không, để mặc cho Mã xanh một mình một chợ tha hồ tung hoành quần thảo bên phần đất của Đỏ, Mã xanh đuổi Vua đỏ bỏ chạy thục mạng, rồi Vua đỏ cũng đuổi ngược lại Mã xanh, làm Mã xanh bỏ chạy thục mạng từ D8 tới F9, cũng chính là nước đi mới nhất lúc này.
    Và ngay cả khi phải bỏ chạy thục mạng thì Mã xanh vẫn làm cho Đỏ phải thất điên bát đảo, khi Mã xanh F9 đang uy hiếp 3 quân cờ cùng một lúc, đó là: Pháo đỏ D10, Sỹ đỏ H8, và Hậu đỏ G7.
    Nhưng thật may mắn cho Đỏ là Pháo Đỏ D10 đang được giữ quân bởi Vua đỏ D9, còn Sỹ đỏ H8 thì đang nằm trong vòng bảo vệ của Hậu đỏ G7. Chỉ có Hậu đỏ G7 là quân cờ giá trị nhất bàn cờ đang có nguy cơ bị đồ sát cảm tử bởi Mã xanh F9.
    Do đó để bảo vệ quân cờ giá trị nhất của mình, Đỏ buộc phải di chuyển Hậu đỏ G7 ở lượt đi này của mình, vấn đề là nên duy chuyển làm sao để cho có lợi nhất cho Đỏ.
    Nước đi có lợi nhất cho Đỏ là di chuyển Hậu đỏ G7 đến H7, vừa giúp Hậu đỏ G7 tránh được đòn hạ sát cảm tử của Mã xanh F9, vừa giúp giữ cờ cho Sỹ đỏ H8, buộc Xanh phải cân nhắc thiệt hơn khi quyết định đổi quân giữa Mã xanh F9 và Sỹ đỏ H8.
    Việc buộc phải chạy Hậu đỏ G7 sẽ làm cho bên Đỏ mất đi thế cờ giữ quân của Điệp đỏ G8 và Hậu đỏ G7 dành cho Chốt đỏ G5.
    Về phía Xanh, nói chung quân Sỹ tuy mạnh hơn quân Mã, nhưng vị thế đứng của Mã xanh F9 đang tốt hơn Sỹ đỏ H8 mà đang nằm trong góc kẹt. Do đó, nhiều khả năng Xanh sẽ không muốn đổi Mã xanh F9 với Sỹ đỏ H8.
    Sau nước đi chạy Hậu đỏ G7 tới H7, Xanh có nhiều lợi thế hơn với 4 quân cờ: Điệp xanh D2, Sỹ xanh E3, Xa xanh H5, và Hậu xanh G4, đang tập trung uy hiếp Chốt đỏ G5. Trong khi đó, sau nước đi chạy Hậu đỏ G7 tới H7, chỉ còn Chốt đỏ H6 là trực tiếp chống lưng cho Chốt đỏ G5, và Xa đỏ G10 là lực lượng dự bị có tiềm năng trấn giữ ô cờ G5 ở các lượt đi kế tiếp. Vì vậy, nhiều khả năng Chốt đỏ G5 sẽ bị tiêu diệt bởi Thám xanh D2, khi tới lượt đi kế tiếp của Xanh.
    Tóm lại, tuy rằng Xanh đang có lợi thế trước Đỏ, nhưng đang có và sẽ có những diễn biến khác thường, rất khó dự đoán, diễn ra tại cột dọc từ G4 đến G10 và 2 bên sát cạnh của cột dọc này, cộng với đường chéo từ D2 tới H6 và 2 bên sát cạnh của đường chéo này, mà cột dọc và đường chéo này giao nhau tại ô cờ G5, sẽ làm cho Xanh rất khó tận dụng lợi thế của mình trước Đỏ.
    Chúng ta hãy chờ đợi theo dõi các nước đi kế tiếp ở nửa đầu giai đoạn trung cuộc này, mà sẽ dẫn tới kết cục cho ván cờ ở nửa cuối còn lại của giai đoạn trung cuộc.


Hotline tư vấn: 0819777837
Zalo