Một thế hãm cờ

Một thế hãm cờ quá đẹp của Đỏ!
- Hậu xanh từ đâu đó đến ô G7 nhằm mục đích chiếm giữ không gian, kết hợp khóa cụm cờ của Đỏ, tiện thể canh me sực Đỏ nếu Đỏ sơ hở.
- Đỏ bèn thực hiện nước đi mới nhất là đưa Sỹ đỏ từ F10 tới H8 để đe dọa sực lại Hậu xanh G7.
- Với nước cờ hay này, Đỏ đã ép Xanh vào thế không còn cách nào khác, ngoài con đường buộc phải chạy Hậu xanh, với chỉ duy nhất một lựa chọn là buộc phải lùi Hậu xanh G7 về G4. (May mà Hậu xanh còn đường lùi, nếu không thì hết phim coi).
- Lưu ý, Sỹ ở cờ Trung Đại mini-medChess là Sỹ quả cảm (Brave Bishop).
- Ở thế cờ này, nếu Xanh lựa chọn kéo Pháo E1 về G1 nhằm giữ Hậu xanh G7, thì đây là lựa chọn hoàn toàn bất lợi, vì đây là nước thí Hậu đổi Sỹ, khuyến mại thêm nước tự khóa Xa xanh H1 phe mình, đưa Xanh vào thế vừa thiệt sức cờ vừa tốn lượt đi. (Trường hợp Hậu xanh hết đường chạy, buộc phải hy sinh ngoài chiến địa, thì nước cờ kéo Pháo xanh này lại là lựa chọn số 1, vì ít ra cũng giúp Xanh gỡ gạc được Sỹ đỏ của đối phương).
- Về toàn cục, sau khi Xanh thực hiện nước lùi Hậu xanh về G4, thì Xanh đã nhường lợi thế về lượt đi cho Đỏ (lúc khai cờ, Xanh đi trước), và Đỏ cũng đạt được lợi thế về không gian chiếm giữ, tạo sự thông thoáng để khai triển cờ & Đỏ cũng có nhiều lựa chọn chiến thuật hơn Xanh, giúp Đỏ dễ dàng triển khai tấn công.
- Tuy nhiên, nếu Xanh khéo đi thì vẫn có thể phòng bị tốt, vì thế cờ của Xanh khá chặt & lực cờ 2 bên vẫn đang cân, và Xanh có thể khai thác tính lỏng lẻo từ sự thông thoáng không gian của Đỏ để tìm kiếm cơ hội phản công hữu hiệu.

* To be continued..


Hotline tư vấn: 0819777837
Zalo