Một trận đại chiến

Xanh chuẩn bị cho một trận đại chiến. Một thế trận rất đặc sắc.
    Nhận thấy phe Đỏ đang để hở khoảng trống sườn trái (từ hàng 7 đến hàng 8 & từ cột A tới cột E), nên Xanh muốn triển khai lực lượng tấn công vào khoảng trống này, để tiếp cận Vua đỏ C10. Tuy nhiên, Chốt đỏ G5 đang đóng chốt ở vị trí chiến lược, trấn giữ ô cờ F4, chính là cầu nối vào khoảng trống sườn trái dẫn đến Vua đỏ C10, ngăn cản Hậu xanh G4 và Sỹ xanh E3 triển khai di chuyển chiến thuật vào ô cờ F4, rồi Xanh sẽ dẫn quân Hậu xanh & Sỹ xanh vào khoảng trống sườn trái, nhằm tiếp cận Vua đỏ C10.
    Và Đỏ cũng dùng 4 lực lượng, gồm 3 lực lượng trực chiến là Chốt đỏ H6, Hậu đỏ G7, Điệp đỏ G8, và 1 lực lượng dự bị là Xa đỏ G10, để giúp chống lưng cho Chốt đỏ G5 giữ vững chốt chặn chiến lược này.
    (Xa đỏ G10 là lực lượng dự bị, do hiện không đang trực tiếp giữ quân cho Chốt đỏ G5, mà sẽ trực tiếp tham gia trấn giữ ô cờ G5 sau khi diễn ra màn đổi quân liên tục của 2 bên chơi trong trận đại chiến, mà Xanh đang tìm cách khai mào.)

    Sau khi bí mật chuyển quân trong các lượt đi trước đó, cộng với một chút may mắn, Xanh liền thực hiện nước đi Xa mới nhất từ H1 đến H5. Lúc này, vị trí Chốt đỏ G5 đang có 4 cánh quân của Xanh tấn công vào, là: Xa xanh H5, Hậu xanh G4, Sỹ xanh E3, và Thám xanh D2. Với mục tiêu của Xanh là chiếm lĩnh vị trí chiến lược ở ô cờ F4 & G5, như đã đề cập ở trên, Xanh đã sẵn sàng khai chiến tấn công vào Chốt đỏ G5, ngõ hầu mở cửa ngõ tiếp cận Vua đỏ C10.
    Về phần Đỏ, cũng đã nhận được tin thám báo cho biết Xanh đang bố trí 4 cánh quân để đánh vào Chốt đỏ G5, và tin điệp báo cũng xác nhận tin thám báo là chính xác, ngoài ra tin điệp báo còn cho biết thêm:
- Ở lượt đi kế tiếp, phe Xanh sẽ đi Chốt xanh F5 tới F6, tấn công Hậu đỏ G7, nhằm thí quân Chốt xanh này, để buộc Hậu đỏ G7 phải ăn quân Chốt xanh đó, hoặc Hậu đỏ G7 buộc phải di chuyển đi nơi khác, qua đó làm mất sự chống lưng của Điệp đỏ G8 dành cho Chốt đỏ G5, như vậy sẽ làm giảm lực lượng của Đỏ giữ quân cho Chốt đỏ G5. Và liền sau đó, Xanh sẽ khai màn trận đại chiến bằng cách dùng Thám xanh D2 tấn công vào Chốt đỏ G5.

    Lúc này ở lượt đi hiện tại của Đỏ, Đỏ không có cách nào để thêm quân hỗ trợ cho Chốt đỏ G5 trong lượt đi của mình. Trường hợp Đỏ đưa Pháo đỏ D10 đến D8, để Thám đỏ C9 giữ quân cho Chốt đỏ G5, thì Mã xanh C6 sẽ tiêu diệt Pháo đỏ, đồng thời chiếu luôn Vua đỏ C10. Trường hợp Đỏ đưa Xa đỏ G10 tới E10 để chặn đánh Sỹ xanh E3 nhằm phân tán binh lực đối phương, thì sẽ bị Pháo xanh E1 nã Đạn; tương tự, nếu Đỏ đưa Xa đỏ G10 đến F10 để đón đầu Chốt xanh F5 (mà sắp đi vào ô F6) thay cho Hậu đỏ G7 thì sẽ tự mình làm giảm lực lượng của Đỏ đang giữ quân cho Chốt đỏ G5, đánh mất vai trò lực lượng dự bị giúp giữ quân cho vị trí ô cờ G5.
    Nói chung là Đỏ không nên di chuyển các quân cờ đang giữ quân cho Chốt đỏ G5, trừ khi có cơ hội để chặn đánh những quân cờ khác của Xanh nhằm phân tán binh lực của Xanh & với điều kiện Đỏ cũng không bị những quân cờ khác của Xanh chặn đánh.

    Tưởng chừng như Đỏ không còn cơ hội chiến thuật nào, thì giải pháp cho Đỏ xuất hiện: Đỏ sẽ ngăn chặn nước tiến quân của Chốt xanh F5 vào ô F6 bằng cách đưa Thám đỏ C9 tới F6 chặn mặt Chốt xanh F5, và vẫn đảm bảo duy trì 4 cánh quân hỗ trợ cho Chốt đỏ G5 giữ vững trận địa chiến lược F4. Và đây cũng là lựa chọn tối ưu nhất cho lượt đi của Đỏ ngay lúc này.

    Sau nước đi dùng Thám đỏ C9 tới F6 chặn mặt Chốt xanh F5, Đỏ đã đẩy Xanh vào tình thế phải cân bằng lực lượng với Đỏ ở chốt chặn G5. Một thế trận rất hay ho. Và Xanh sẽ có nhiều chọn lựa đi cờ rất hay ở lượt đi kế tiếp của mình.

Phim bộ medChess.. To be continue..


Hotline tư vấn: 0819777837
Zalo