Tập trung binh lực

Hình đăng ván cờ Trung Đại mini-medChess đang ở giai đoạn tiền trung cuộc:
- Nước đi gần nhất là Mã đỏ từ D8 tới F7, mục đích của Đỏ là để Chốt đỏ E5, đang lấn sang đất đối phương, nhận được hổ trợ của 3 quân đỏ: Chốt F6, Hậu E9, Mã F7.
- Trong khi đó, Xanh cũng có 3 quân: Chốt D4, Mã D3, Hậu G3, để đối phó với Chốt đỏ E5.
- Nếu Xanh lựa chọn tiêu diệt Chốt đỏ E5, thì việc đổi quân xanh đỏ liên tiếp sẽ xảy ra, và phần thiệt nghiêng về cho Xanh. Do đó, Xanh có 2 lựa chọn, 1: đưa thêm quân xanh uy hiếp Chốt đỏ E5, hoặc 2: không ăn Chốt đỏ E5, tìm cách khác.
- Lựa chọn 1: Xanh không có quân nào chỉ bằng một nước đi chiến thuật để có thể đến đe dọa Chốt đỏ E5 cùng với 3 quân xanh kia. Do đó lựa chọn 1 không khả thi.
- Lựa chọn 2: Về chiến thuật, Xanh có thể dâng cao Hậu G3 uy hiếp Chốt đỏ F6 & Mã đỏ F7 hoặc chiếu Vua đỏ, mục đích là buộc Đỏ phải phân tán binh lực đang dồn về ô E5. Nhưng Đỏ vẫn có thể đối phó lại bằng cách đưa Hậu E9 lên giữ quân, rồi đưa Chốt H9 lên đẩy đuổi, rồi dâng Sỹ F10 lên chặn đuổi, và Đỏ vẫn có thể duy trì thế trận binh lực đang dồn về ô E5. Do đó, cách dâng Hậu xanh chiến thuật sẽ không mang lại hiệu quả, mà còn tạo điều kiện cho Đỏ triển khai quân.
- Lựa chọn 2: Về chiến lược, Xanh có thể dâng Thám B1 hoặc Sỹ F1 lên, để tạo điều kiện nhập thành cho Vua xanh với Pháo hoặc Xe. Lựa chọn chiến lược này khá khả thi, vì Xe hoặc Pháo sẽ thoát khỏi vị trí hẹp bất hoạt sang vị trí rộng khả hoạt, hỗ trợ cho quân ở trung tâm, và Vua xanh được vào góc an toàn.
- Ngoài ra, trong yếu tố chiến lược ở lựa chọn 2, còn tiềm ẩn chiến thuật "bất chiến tự nhiên thành". Đỏ muốn Xanh tấn công vào Chốt đỏ E5, để Đỏ thực hiện đánh úp Xanh. Nhưng nếu Xanh từ chối không tấn công, thì kế hoạch đánh úp bị phá sản & quân lực của Đỏ sẽ tự động phân rã.

* Sự hoàn thành đạt được bên cạnh những ngoại lệ.


Hotline tư vấn: 0819777837
Zalo