Quân Chốt (Pawn)

    Quân Chốt (Pawn) là quân lính của triều đình, chỉ có tiến lên, chứ không được lùi lại. Vì vậy mà quân Chốt không có nghĩa vụ phải 'cứu giá' cho Vua. Nghĩa vụ 'cứu giá' cho Vua chỉ dành cho những quân cờ nào mà có khả năng lùi lại.
    Nếu coi nước 'đi thẳng' biểu tượng cho sự Dũng cảm - Sức mạnh, còn nước 'đi xéo' biểu tượng cho sự Khôn ngoan - Mưu mẹo, thì quân Chốt ở cờ Vua & cờ Trung Đại (medChess - medieval Chess) có đặc tính Dũng cảm & Mạnh mẽ khi 'di chuyển'. Tuy nhiên, để 'ăn quân' được quân cờ đối phương, thì quân Chốt cần phải Khôn ngoan & Mưu mẹo.

    Cách đi của quân Chốt có nước 'ăn quân' không trùng với nước 'di chuyển', khác biệt hoàn toàn so với những quân cờ còn lại ở Cờ Vua (Chess), mà vốn có nước 'ăn quân' trùng với nước 'di chuyển'. Điều này chính là một sự phá rào đúng chổ của tiền nhân, thể hiện đặc tính ngoại lệ của quân Chốt, mang lại nhiều giá trị cho Hệ Cờ Vua (Chess) nói chung, trong đó có Cờ Trung Đại (medChess - medieval chess).

    Xem xét ở khía cạnh kỹ thuật thì: Cách đi của quân Chốt như vậy sẽ tạo ra ưu điểm cho quân Sỹ & tạo nên nhược điểm cho quân Xa. Còn về mặt ý nghĩa thì thật sự là không có lý do gì thuyết phục đáng để nói.

    Sự tương đồng về mặt ý nghĩa của Cờ với thực tiễn là một hiện tượng (phenomenon) mà làm cho chính nó trở nên thu hút. Nhưng chỉ là sự tương đồng, chứ không phải là hoàn toàn giống hệt. Chỉ một hình vuông hay một hình chữ nhật phẳng mà có thể có nhiều sự tương đồng với thực tiễn như vậy, thì đã là một sự kỳ diệu, nên không cần đòi hỏi nhiều hơn khả năng của hiện tượng đó. Vì dù sao, nó cũng chỉ là một trò chơi - một trò chơi đặc biệt.
    Thật khó để có thể tìm ra lý lẽ thuyết phục cho cách đi của quân Chốt về mặt ý nghĩa thực tiễn. Có lẽ nên đảo chiều, để thực tiễn tự nó tương đồng với bàn cờ chăng, thay vì cố tìm kiếm sự tương đồng của bàn cờ với thực tiễn như thường lệ. Và đó lại là một sự ngạc nhiên khác từ bàn cờ với quân Chốt.
    Nói là vậy, nhưng thật thú vị khi liên tưởng về Lối đi của quân Chốt với đòn bẩy, điểm tựa, và câu nói về chúng của nhà bác học Archimedes lỗi lạc.

    Quân Chốt (Pawn) ở Cờ Trung Đại (medChess - medieval Chess) có cách đi giống hệt như quân Chốt của Cờ Vua (Chess). Thật ra, cách đi của quân Chốt rất đơn giản, nhưng viết ra thì hơi dài dòng, nên bạn đọc vui lòng tham khảo về cách đi của quân Chốt ngay trong chính tài liệu này (mục 2.4.10): Luật Cờ Trung Đại - medChess.

Hình đăng bên dưới minh họa cách đi của quân Chốt (Pawn):
- Dấu '+' là nước "di chuyển".
- Dấu 'X' đè lên quân cờ là nước "ăn quân" & quân Chốt đến thay chỗ quân cờ bị ăn.
- Quân Chốt thu hồi quân Đạn khác màu bằng phương thức “ăn quân”, dấu 'X' đè lên quân Đạn khác màu.
- Quân Chốt thu hồi quân Đạn cùng màu bằng phương thức "di chuyển", dấu '+' đè lên quân Đạn cùng màu.

* Sự hoàn thành đạt được bên cạnh những ngoại lệ.


Hotline tư vấn: 0819777837
Zalo