Quân Pháo (Catapult)

Quân Pháo ở cờ Trung Đại (medChess - medieval chess) được hiểu chính xác hơn là Máy Bắn Đá (Catapult hay Trebuchet), là một loại vũ khí hạng nặng Thời kỳ Trung cổ (Trung đại), và cũng đầy Sức mạnh như quân Xa (vốn được hiểu như Tháp Công Thành - Siege Tower ở cờ Vua lẫn cờ Trung Đại - medChess).
Cả quân Pháo và quân Xa đều thuộc nhóm quân cụ hay quân khí.

Hình đăng bên dưới minh họa cách đi của quân Pháo:
- Dấu '+' là nước "di chuyển". Pháo 'di chuyển' giống như Xa.
- Dấu 'X' đè lên quân cờ là nước "ăn quân" & quân Pháo vẫn giữ nguyên vị trí đứng & dùng quân Đạn khác màu hay cùng màu bên ngoài bàn cờ để đến thay chỗ quân bị ăn.
- Khác với quân Xa 'ăn quân' trực tiếp, quân Pháo 'ăn quân' gián tiếp bằng cách bắn quân Đạn qua đầu 1 quân chặn theo hướng 'di chuyển', mà quân chặn bắt buộc phải cùng màu với Pháo.
- Ý nghĩa của quân chặn đối với quân Pháo: với 1 quân chặn cùng màu biểu tượng cho khoảng cách đủ gần & đủ xa cho quân Pháo bắn Đạn vào mục tiêu; với 2 quân chặn hoặc nhiều hơn có nghĩa là khoảng cách quá xa không thể bắn Đạn tới mục tiêu; với 0 quân chặn có nghĩa là mục tiêu quá gần không thể bắn Đạn.
- Pháo thu hồi quân Đạn khác màu bằng phương thức “ăn quân”, dấu 'X' đè lên quân Đạn khác màu.
- Pháo thu hồi quân Đạn cùng màu bằng phương thức "di chuyển", dấu '+' đè lên quân Đạn cùng màu.

- Ngoại lệ: quân Pháo không được dùng Đạn khác màu để 'ăn quân' Đạn khác màu.
(Khi bạn chơi thử, bạn sẽ hiểu tại sao lại có ngoại lệ này.)

* Sự hoàn thành đạt được bên cạnh những ngoại lệ.


Hotline tư vấn: 0819777837
Zalo