Quân Đạn (Projectile)

Quân Đạn (Projectile) là viên đạn được sử dụng bởi chỉ duy nhất quân Pháo.
Quân Đạn biểu tượng cho đạn đá tảng hay đạn hỏa lực, được sử dụng vào thời Trung đại.
Bên chơi được lựa chọn bắn Đạn cùng màu hay khác màu, mà mình có, nhờ vào quân Pháo của phe mình.
Ngoài việc Pháo 'ăn quân' bằng cách dùng Đạn để bắn vào quân cờ đối phương, Pháo còn được quyền bắn Đạn vào ô trống không có quân cờ, nhằm ngăn cản hoặc làm chậm nước đi của đối phương.

Hình đăng bên dưới minh họa cách đi của quân Đạn thông qua sự bắn của quân Pháo:
- Dấu '+' là nước "di chuyển" của quân Đạn vào ô trống, nhờ vào sự bắn của quân Pháo.
- Dấu 'X' đè lên quân cờ là nước "ăn quân" của Đạn & dùng quân Đạn khác màu hay cùng màu ở bên ngoài bàn cờ, thuộc sở hữu của bên chơi mà thực hiện việc bắn, để đến thay chỗ quân cờ bị ăn của đối phương & quân Pháo vẫn giữ nguyên vị trí đứng.
- Quân Đạn được quân Pháo bắn qua đầu 1 quân chặn, theo hướng 'di chuyển' của Pháo, để quân Đạn thực hiện việc 'ăn quân' hoặc ‘di chuyển’, mà quân chặn bắt buộc phải cùng màu với Pháo.
- Quân Đạn một khi đã được đặt trong bàn cờ thì nằm cố định tại ô cờ đó, không thể bị ‘di chuyển’, cho tới khi nó được thu hồi ra khỏi bàn cờ, để được tái sử dụng bởi quân Pháo của bên chơi thực hiện việc thu hồi.
- Một bên chơi thu hồi quân Đạn 'khác màu' với nó bằng cách dùng bất kỳ quân cờ nào thuộc phe mình, đang có trên bàn cờ, để thực hiện việc “ăn quân” quân Đạn 'khác màu' đang nằm trên bàn cờ, đến thay chỗ & thu hồi quân Đạn 'khác màu' đó.
- Một bên chơi thu hồi quân Đạn 'cùng màu' với nó bằng cách dùng 1 trong 4 quân cờ: Điệp - Thám - Pháo - Chốt (4 quân cờ này có nước 'di chuyển' không trùng với nước 'ăn quân') thuộc phe mình, đang có trên bàn cờ, để thực hiện nước “di chuyển” đến chổ quân Đạn 'cùng màu' đang nằm trên bàn cờ, để thay chỗ & thu hồi quân Đạn 'cùng màu' đó.
- Ngoại lệ: quân Pháo không được dùng Đạn 'khác màu' để "ăn quân" Đạn 'khác màu'. (Khi bạn chơi thử, bạn sẽ hiểu tại sao lại có ngoại lệ này.)

* Sự hoàn thành đạt được bên cạnh những ngoại lệ.


Hotline tư vấn: 0819777837
Zalo