Quân Thám (Medieval Scout)

Quân Thám (Medieval Scout) là quân Dọ thám, có nhiệm vụ trinh sát đối phương & thu thập thông tin chiến trường. Quân Thám có vai trò gần giống như quân Điệp, nhưng quân Thám không mạnh bằng quân Điệp.
    Đặc thù trong nhiệm vụ của quân Thám (Medieval Scout) không đòi hỏi Sức mạnh, mà yêu cầu sự Khéo léo trong Kỹ năng & sự Khôn ngoan trong Nhận định, vì vậy mà cách đi của Thám được biểu đạt qua lối đi xéo giống tương tự như Sỹ trên bàn cờ.

Hình đăng bên dưới minh họa cách đi của quân Thám (Medieval Scout):
- Dấu '+' là nước "di chuyển". Thám 'di chuyển' giống như Sỹ quả cảm (Brave Bishop).
- Dấu 'X' đè lên quân cờ là nước "ăn quân" & Thám đến thay chỗ quân bị ăn.
- Khác với Sỹ 'ăn quân' trực tiếp, Thám 'ăn quân' gián tiếp bằng cách nhảy qua đầu 1 quân chặn theo hướng 'di chuyển', mà quân chặn bắt buộc phải cùng màu với Thám.
- Quân chặn cùng màu biểu tượng cho sự che chắn cho Thám nhờ vào địa hình, hay sự ngụy trang của Thám trước đối phương.
- Thám thu hồi quân Đạn khác màu bằng phương thức “ăn quân”, dấu 'X' đè lên quân Đạn khác màu.
- Thám thu hồi quân Đạn cùng màu bằng phương thức "di chuyển", dấu '+' đè lên quân Đạn cùng màu.
- Thám cũng giống tương tự như Sỹ quả cảm (Brave Bishop) với nước 'di chuyển' ngang hoặc dọc chỉ 1 ô duy nhất. Tuy nhiên, khác với Sỹ quả cảm (Brave Bishop), Thám không được quyền thực hiện việc 'ăn quân' ở nước đi ngang hoặc dọc chỉ 1 ô duy nhất này.

* Sự hoàn thành đạt được bên cạnh những ngoại lệ.


Hotline tư vấn: 0819777837
Zalo