Quân Hậu (Queen)

Trong cờ Vua và cờ Trung Đại medChess - medieval chess (đầy đủ & rút gọn), mục tiêu tối thượng là bảo vệ Vua, vì quân Vua quá quan trọng.
Và quân cờ thứ 2 cũng cần được bảo vệ một cách đặc biệt, đó là quân Hậu, vì Hậu quá mạnh. Khi một bên chơi để mất Hậu, mà bên đối phương vẫn còn Hậu, thì bên để mất Hậu gần như chắc chắn thua rồi.
Tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp đặc biệt cần thí Hậu để đạt được mục tiêu giá trị cao.

Hình đăng bên dưới minh họa cách đi của quân Hậu:
- dấu '+' là nước "di chuyển".
- dấu 'X' đè lên quân cờ là nước "ăn quân" & Hậu đến thay chỗ quân bị ăn.
- quân Hậu thu hồi quân Viên đạn khác màu bằng phương thức “ăn quân”.
- quân Hậu không thể thu hồi quân Viên đạn cùng màu.

* Sự hoàn thành đạt được bên cạnh những ngoại lệ.


Hotline tư vấn: 0819777837
Zalo